Project Description

W ramach terapii logopedycznej oferujemy:

Logopedia-neurologopedia

 • Pelną diagnozę logopedyczną
 • Terapię dyslalii:
  – Seplenienia (nieprawidłowej realizacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź)
  – Rotacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski r)
  – Lambdacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski l)
  – Kappacyzmu/gammacyzmu (nieprawidłowej realizacji głosek k i g)
  – Mowy bezdźwięcznej
 • Terapię jąkania
 • Terapię opóźnionego rozwoju mowy
 • Terapię afazji (osoby po udarach, urazach głowy, itp.) (także wizyty domowe)
 • Ćwiczenia fonacyjne i emisji głosu
 • Masaże logopedyczne
 • Profilaktykę logopedyczną
 • Wczesną naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
 • Terapię zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zapewniamy szeroką gamę materiałów i pomocy logopedycznych!

Surdologopeda

Surdologopeda zajmuje się terapią dzieci z wadą słuchu. To specjalista, który posiada wiedzę umożliwiającą pomoc dzieciom z zaburzeniami i uszkodzeniami słuchu. Terapia pod jego okiem pozwala rozwijać sprawności językowe oraz korygować dźwięki, które są zniekształcane.  Surdologopeda poprzez różne ćwiczenia oraz  odpowiednio dobraną terapię uczy dziecko mówić i rozumieć słowa, zdania i wyrażenia, a u większych dzieci stymuluje też rozwijanie umiejętność czytania czy pisania .

Bardzo ważne jest , aby rodzice potrafili dostrzec pierwsze symptomy niedosłuchu u dzieci, co pozwoli podjąć szybką terapię pod okiem surdologopedy. U dzieci do piątego miesiąca życia charakterystyczne objawy zaniku słuchu to na przykład brak gaworzenia czy brak reakcji na głośne dźwięki –  w takim przypadku maluszek najczęściej nie rusza się, nie mruży oczu lub nie budzi się ze snu pod wpływem hałasu. Natomiast u dzieci starszych zaobserwować można wyraźną niezdolność usłyszenia tego, co się do nich mówi. Pociecha często prosi o powtórzenie pytań lub konsekwentnie nie odpowiada na nie. Ma ograniczone słownictwo, zwykle też nie słyszy cichych dźwięków, na przykład tykanie zegarka. Najmłodsi z niedosłuchem mają często problemy z koncentracją, są roztargnieni i rozkojarzeni, a ich mowa jest niewyraźna.  Dzieje się tak, ponieważ maluch uczy się mówić  poprzez naśladowanie otoczenia. Gdy jego słuch nie jest wyraźny, ciężko mu odpowiednio wykształcić mowę . Takie objawy występujące u dziecka powinny skłonić rodziców do jak najszybszego kontaktu z surdologopedą.

Neurologopeda

Neurologopeda to specjalista w zakresie diagnozy i terapii osób z zaburzeniami komunikacji, wynikającymi z uszkodzenia centralnego układu nerwowego, zaburzeń głosu i chorób psychicznych.

Neurologopedzi pracują z dziećmi z obciążonym wywiadem okołoporodowym, dziećmi z chorobami genetycznymi, z rożnymi postaciami ze spektrum autyzmu i zakłóceniami na tle emocjonalnym.

Neurologopedia zajmuje się terapią zarówno dzieci, jak i dorosłych, którzy cierpią na afazję, dysfazję, anartię, dyzartię, dysglosję, porażenie mózgowe, autyzm czy mutyzm. Są to zaburzenia mowy i języka wynikające z uszkodzeń w obrębie układu nerwowego.

Do grupy ryzyka należą także wcześniaki, dzieci z ciąży o nieprawidłowym przebiegu lub z trudnościami okołoporodowymi. Nie można także bagatelizować wcześnie zdiagnozowanego zaburzenia neurologicznego, zespołu genetycznego, zaburzenia ze spektrum autyzmu i widocznych opóźnień psychoruchowych.