Project Description

Terapia-SI„Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach.” Arystoteles

Czym jest integracja sensoryczna (SI) ?

Nasz mózg w każdej chwili odbiera segreguje i przetwarza ogromne ilości bodźców zmysłowych: dotykowych (dotyk ubrania na ciele, dotykanie palcami klawiatury komputera, dotyk drugiej osoby) wzrokowych (natężenie światła, kolory, przesuwające się obrazy na ekranie monitora), słuchowych (czy słyszysz jak szumi Twój komputer?, dźwięki zza okna?). Nasz układ nerwowy rejestruje jeszcze informacje których  nie jesteśmy świadomi, takie jak położenie naszego ciała w przestrzeni, stopień napięcia naszych mięśni.

Integracja sensoryczna jest przetwarzaniem (integrowaniem) tych wszystkich informacji abyśmy mogli wykorzystać informacje z nich płynące do celowego działania. Jeśli nasz mózg prawidłowo je integruje wówczas są one doświadczeniem stanowiącym podstawę uczenia się. Jeśli informacje dopływają do naszego mózgu w sposób niezorganizowany proces uczenia się jest utrudniony.

Jakie są objawy nieprawidłowej integracji sensorycznej?

Dzieci z nieprawidłowo przebiegającymi procesami integracji sensorycznej mogą:

 • źle tolerować czynności pielęgnacyjne (smarowanie kremem, mycie, wycieranie ręcznikiem, czesanie, obcinanie włosów),
 • mogą przeszkadzać im metki przy ubraniach, nie lubić noszenia określonych ubrań, nie tolerować golfów, szalików, rajstop,
 • zatykać uszy przy głośniejszych lub nielubianych dźwiękach,
 • mieć słabą równowagę i koordynację ruchową,
 • trudności z nauką jazdy na rowerze,
 • potykać się, przewracać, wpadać na inne dzieci lub przedmioty,
 • szczypać, gryźć, uderzać,
 • stale być w ruchu
 • unikać ruchu,
 • reagować lękiem na podnoszenie, przewracanie, być nadmiernie ostrożne,
 • unikać huśtawek, karuzeli – bądź nadmiernie z nich korzystać,
 • mieć trudności z posługiwaniem się kredkami, długo naprzemiennie posługiwać się ręką prawą i lewą
 • mieć kłopoty z rysowaniem po śladzie, wycinaniem,
 • mieć trudności z koncentracją uwagi,
 • mieć trudności z czytaniem, pisaniem, odwracać literki, popełniać błędy przy przepisywaniu
  z tablicy
 • mogą być impulsywne, szybko się obrażać, być bardzo wrażliwe emocjonalnie, często reagować uporem

Co jest przyczyną zaburzeń SI?

Wśród możliwych przyczyn wymienia się czynniki działające w okresie prenatalnym (infekcje i choroby przebyte w czasie ciąży, konieczność leżenia przez kobietę w ciąży, alkohol, papierosy)

Czynniki okołoporodowe takie jak: niedotlenienia, przedłużający się poród, poród pośladkowy, poród przedwczesny).

Często jako przyczynę zaburzeń podaje się także czynniki genetyczne oraz ograniczenie bodźców sensorycznych w okresie niemowlęcym i wczesnym dzieciństwie np. z powodu poważnej choroby dziecka i konieczności długiego przebywania w szpitalu. 

Na czym polega terapia integracji sensorycznej?

Terapia ma charakter zabawy. Dziecko na sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt podwieszany, taki jak  huśtawki, obręcze, trapezy oraz pomoce to stymulacji wszystkich zmysłów, dostarcza sobie takich bodźców, jakich najbardziej potrzebuje jego układ nerwowy. Podczas zabaw dobranych do jego potrzeb uczy się prawidłowego odbioru i analizy bodźców.

Jak często odbywają się sesje i jak długo trwa terapia?

Najczęściej terapia odbywa się raz w tygodniu. Zajęcia trwają 55 minut.

Elementem terapii integracji sensorycznej jest także praca rodzica w domu z dzieckiem według zaleceń terapeuty.

W zależności od głębokości zaburzeń terapia trwa od 6 do 24 miesiecy.

Jak wygląda diagnoza?

Diagnoza przebiegu procesów integracji sensorycznej odbywa się podczas 3 spotkań z terapeutą.

Pierwsze spotkanie (zwykle bez dziecka) to zebranie szczegółowego wywiadu rozwojowego z rodzicem dziecka.

Na to spotkanie warto przynieść, (jeśli dziecko takie posiada) wszystkie diagnozy medyczne, okulistyczne, opinie
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ze szkoły lub z przedszkola.

Podczas dwóch kolejnych spotkań terapeuta obserwuje swobodną aktywność dziecka oraz przeprowadza diagnozę z użyciem standardowych narzędzi diagnostycznych. Są to określone zadania ruchowe, które dziecko wykonuje.

Po zakończonej diagnozie wyniki omówione są z rodzicem, otrzymują oni także dalsze zalecenia.

Na prośbę rodzica sporządzamy opinię wraz z zaleceniami do szkoły, przedszkola, bądź innych specjalistów.

Joanna Gładecka,
psycholog
Terapeuta SI