Project Description

Zapewniamy kompleksową terapię opartą na pełnym badaniu i diagnostyce przy użyciu najnowszych metod stosowanych w fizjoterapii.

FizjoterapiaOferujemy kompleksowa rehabilitację:

 • niemowląt i małych dzieci w oparciu o metody neurorozwojowe,
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z różnymi dysfunkcjami ruchowymi oraz wadami wrodzonymi, takimi jak : zespół Downa, małogłowie, mózgowe porażenie dziecięce, przepukliny oponowo-rdzeniowe, dysplazje stawów biodrowych, porażenia,
 • pacjentów neurologicznych : dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego, pacjenci z chorobami układu nerwowego,
 • pacjentów ortopedycznych: dzieci i młodzież po przebytych urazch, złamaniach, wypadkach
 • dzieci i młodzież z wadami postawy ciała i stóp oraz skoliozami.

Terapia prowadzona przeze nas opiera się na indywidualnej pracy z pacjentem, po wcześniejszym wywiadzie, rozpoznaniu problemu i badaniu funkcjonalnym w opraciu o metody i testy fizjoterapeutyczne co daje nam możliwość rzetelnej analizy i oceny problemu, a także ustalenia konkretnego celu terapii i możliwości jej stałego monitorowania.

Pracujemy w oparciu o metody:

 • neurorozwojowe , wykorzystując elementy metody NDT Bobath,
 • neurofizjologiczne – metoda PNF ,
 • techniki mięśniowo-powięźniowe,
 • wspierająco stosujemy kinesiotaping oraz rózne rodzaje zaopatrzenia ortopedycznego (ortezy, kombinezony TheraTogs, Body3D , ortezy kompresyjne Spio, pasy derotacyjne)

Terapia obejmuje:

 • badanie i diagnostykę,
 • zaplanowanie i prowadzenie terapii
 • zalecenia pracy do domu,
 • stałe monitorowanie przebiegu terapii,
 • wspieranie terapii dodatkowymi metodami oraz róznego rodzaju zaopatrzeniem ortopedycznym

Gimnastyka korekcyjna obejmuje:

 • badanie postawy ciała i stóp , wzorców posturalnych oraz chodu,
 • diagnozę i plan pracy i instruktaż do ćwiczeń z dzieckiem w domu