Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy?

Z dzieckiem trzyletnim:

 • gdy wymawia tylko pojedyncze dźwięki, sylaby, wyrażenia dźwiękonaśladowcze zamiast wyrazów (zwłaszcza jeśli w okresie niemowlęcym dziecko mało gaworzyło lub nie gaworzyło wcale)
 • gdy nie buduje prostego zdania,
 • gdy jego wypowiedź jest niezrozumiała dla otoczenia (dziecko mówi „w swoim języku”),
 • gdy nie rozumie kierowanych do niego poleceń słownych,
 • gdy układa język między zębami przy wymawianiu głosek: t, d, n, l, ś, ź, ć, dź,
 • gdy ma niepłynność mowy (jąka się).

Z dzieckiem czteroletnim:

 • gdy dziecko nie posługuje się zdaniem, tylko pojedynczym wyrazem,
 • gdy nie rozumie poleceń słownych,
 • gdy nie wymawia głoski L – zamienia ją na j, y, ł (dziecko mówi np. jody, łody zamiast lody),
 • gdy nie wymawia głosek F, W – zamienia je na b,p,h,ł (dziecko mówi np. Boda, hoda, łoda zamiast woda)
 • gdy nie wymawia głosek k, g – zamienia je na t, d (dziecko mówi np. toło, zamiast koło, dóra zamiast góra),
 • gdy nie wymawia głosek s, z, c, dz – zamienia je na ś, ź, ć, dź (dziecko mówi np. siok, ziupa, cymbałki, dźwonek zamiast sok, zupa, cymbałki, dzwonek),
 • gdy ubezdźwięcznia głoski dźwięczne, np. zamiast W wymawia F, zamiast Z wymawia S itd. (dziecko mówi np. fota, supa zamiast woda, zupa),
 • gdy układa język między zębami przy wymawianiu głosek: t, d, n, l, ś, ź, ć, dź + s, z, c, dz,
 • gdy ma niepłynność mowy (jaka się)

Z dzieckiem pięcioletnim:

 • gdy nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż – zamienia je na s, z, c, dz / lub ś, ź, ć, dź (dziecko mówi np. synka, zeka, czekolada, dzem / sinka, zieka, ciekolada, dziem zamiast szynka, rzeka, czekolada, dżem),
 • gdy nie wymawia głoski r – zamienia ja na l, j, y (dziecko mówi np. tlawa, tjawa, tyawa zamiast trawa),
 • gdy układa język miedzy zębami (tak jak u 4-lata) + sz, ż, cz, dż,
 • gdy upraszcza wyrazy, przestawia sylaby w obrębie wyrazu lub skraca wyrazy,
 • gdy ma liczne trudności z odmianą rzeczownikową i/lub czasownikową,
 • gdy nie posługuje się nazywaniem relacji przestrzennych wyrażeniami przyimkowymi (na, pod, przed, za, obok, w), opuszcza wyrażenia przyimkowe ( np. lampa stoi stole),
 • gdy w swoich wypowiedziach nie uwzględnia prostych związków przyczynowo-skutkowych, nie potrafi wyrażać relacji przestrzennych, przyczynowych, wynikowych itp.,
 • gdy nie buduje dłuższej wypowiedzi,
  gdy ma niepłynnośc mowy (jaka się).

Zaburzenia ze spectrum autyzmu:

 • brak intencji komunikacji,
 • brak gestu wskazywania palcem,
 • brak lub opóźniony rozwój mowy,
 • brak słuchania,
 • brak kontaktu wzrokowego, unikanie go,
 • brak wspólnego pola uwagi z dorosłym,
 • niezakończony proces dominacji stronnej,
 • brak naśladownictwa ruchów,
 • brak zabawy imitującej działania obserwowane w otoczeniu,

WAŻNE!!!

Mamo, tato jeżeli rozwój dziecka budzi twój niepokój, koniecznie skontaktuj się ze specjalistami: podziel się swoimi spostrzeżeniami z nauczycielem w przedszkolu, szukaj pomocy u pedagoga, psychologa, czy logopedy. Jeżeli Twoje obawy się potwierdzą, współpracuj ze specjalistami, realizując ich zalecenia.

Wcześnie postawiona diagnoza i odpowiednia terapia są szansą na lepsze efekty terapeutyczne.