Dzięki nawiązanej współpracy z Fundacją „Damy radę” staramy się pozyskiwać fundusze na prowadzenie różnych form terapii nieodpłatnie.

Udało się nam uzyskać skromne dofinansowanie na prowadzenie zajęć dogoterapii od Gminy Oświęcim, dzięki któremu dziesięcioro dzieci z gminy Oświęcim mogło się spotkać i popracować z psem i dogoterapeutą.

Dziękujemy Fundacji „Damy Radę”, Gminie Oświęcim i Naszemu Dogoterapeucie Dariuszowi Dobrowolskiemu za zaangażowanie i pracę. Liczymy na więcej takich inicjatyw i dalszą współpracę 🙂