Chcemy działać! dlatego razem z grupą aktywnych i kreatywnych Mam, które stworzyły u Nas grupę wsparcia zakładamy Stowarzyszenie! Naszym pierwszym wspólnym projektem jest sesja zdjęciowa, która pokazuje Nasze Mamy jako troskliwe Matki ale również jako piękne i ciekawe Kobiety! Bo Mama to Kobieta, która ma swoje pasje!

Tak Nasza grupa pisze o sobie:

Jesteśmy grupą Mam, która poznała się w Centrum „Progres”, w którym terapią objęte są nasze dzieci i gdzie mogą liczyć na wsparcie. Nasze dzieci, to dzieci z niepełnosprawnościami i dużymi trudnościami w funkcjonowaniu i zachowaniu. W grupie są mamy dzieci z zespołem Aspergera, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, mózgowym porażeniem dziecięcym, wadami genetycznymi, niedosłuchem, epilepsją, uszkodzeniem wzroku. Nasze dzieci przejawiają na co dzień wiele zachowań trudnych: autoagresja (gryzienie się, uderzanie), agresja, nadruchliwość i impulsywność. Zdarza się, że w sytuacjach stresujących dla nich krzyczą, biją, gryzą.

Stworzyłyśmy z pomocą „Progresu” samopomocową grupę wsparcia, która spotyka się cyklicznie.  Podczas spotkań mamy możliwość wymienić się doświadczeniami i poznawać swoje potrzeby.

Każda z nas do tej pory sama borykała się z trudnościami i nie miała możliwości wymienić się doświadczeniami z innymi kobietami. Spotkania w grupie uświadomiły nam jak bardzo takie wsparcie oraz wymiana doświadczeń są potrzebne. Opieka nad dzieckiem z trudnościami wymaga od nas wiele zaangażowania i często pochłania nas bez reszty. Wiele mam nie ma czasu aby zadbać o siebie i swoje potrzeby

Dlatego chcemy wspólnie działać dla nas samych i innych rodziców dzieci z trudnościami w rozwoju i niepełnosprawnościami.

Planujemy prowadzenie cyklicznej grupy wsparcia dla większej grupy rodziców i opiekunów przy wsparciu psychologa. Aktualnie badamy w naszym najbliższym otoczeniu zapotrzebowanie na takie działania i wiedzę na ten temat poprzez ankietę, którą same stworzyłyśmy na potrzeby naszego przyszłego Stowarzyszenia.