foto_10Mam to szczęście, że praca jest także moją pasją J Stąd energia, aby stale doskonalić swój warsztat. Prowadzę diagnozę oraz terapię logopedyczną dzieci. To właśnie wśród małych pacjentów czuję się najlepiej. Przygotowanie oligofrenopedagogiczne oraz moje doświadczenie zawodowe w placówkach dla dzieci z niepełnosprawnościami pozwalają mi efektywnie pracować z maluchami
z wyzwaniami rozwojowymi. W kręgu moich kompetencji obok „klasycznych” oddziaływań logopedycznych znajduje się szeroko rozumiana komunikacja wspomagająca i alternatywna. Szkolę się także w zakresie technik wykorzystujących pracę z ciałem dla usprawniania procesów nabywania języka.

KURSY I SZKOLENIA

 • 12.2019. Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych, Instytut Swietłany Masgutowej, moduł 2.
 • 10.2019. Wybiórczość pokarmowa wujciu sensomotorycznym.
 • 10.2019. Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznjej
 • 02.2019. Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych, Instytut Swietłany Masgutowej, moduł 1.
 • 10.2018. PECS – Picture Exchange Comunication System -Poziom 1.
 • 04.2018. Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia.
 • 02.2018. Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych.
 • 01.2018. Profil psychoedykacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju.
 • 01.2018. Manipulacje ustno-twarzowe – ćwiczenia usprawniające narząd mowy i redukujące ból. Autorski program Anny Regner, część II.
 • 12.2017. Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD- test do diagnozy dzieci od 1 m.z. do 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.
 • 12.2017. Terapia sygmatyzmu międzyzębowego.
 • 10.2017. Terapia sensomotoryczna i korekcja dysfunkcji ustno-twarzowych. Autorski program Anny Regner, część I.
 • 08.2017.  Mutyzm wybiórczy jako nowe wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne.
 • 05.2017. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją).
 • 03.2017. Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii, Aleksandra Łada, moduł I.
 • 10.2016. KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1m.z.do 9 r.ż.. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju dzieci.
 • 03.2015. Program Rozwoju Komunikacji MAKATON. Szkolenie zaawansowane.
 • 02.2015. Diagnoza AAC. Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych (dr Magdalena Grycman).
 • 11.2014. Diagnoza i terapia stymulacyjna wg założeń Carla Delacato (Fundacja Prodeste).
 • 11.2014. Warsztaty: Zabawa inspirująca rozwój.
 • 10.2014. Konferencja nt The Son-Rise Pogram.
 • 06.2014. Warsztaty szkoleniowe: Feeding Therapy: A Sensory-Motor Approach, Lori L. Overland (Terapia karmienia: ujęcie sensoryczno-motoryczne).
 • 04.2014. Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC).
 • 01.2014. Zabawa dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jako wyzwanie terapeutyczne (Fundacja Prodeste).
 • 01.2014.  Kurs doskonalący: Metoda Dobrego Startu.
 • 12.2013. Ogólnopolskie Spotkanie Warsztatowe Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Umiem uczyć”, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej.
 • 09.2013. AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób niepełnosprawnych.
 • 12.2012. Program Rozwoju Komunikacji MAKATON – Zabawy.
 • 05.2012. Program Rozwoju Komunikacji MAKATON – Pierwszy Stopień.
 • 04.2011. Diagnostyka subiektywna i obiektywna wad słuchu.
 • 03.2011. III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Logopedyczna Konferencja Naukowa oraz warsztaty naukowo – szkoleniowe: Teoretyczne i pragmatyczne aspekty współczesnej logopedii.
 • 03.2011. Moje sylabki- nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.