Nazywam się Klaudia Wyrobiec-Kadela

Ukończyłam  fizjoterapię  na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Od  kilku lat pracuję jako fizjoterapeuta z dziećmi, młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi. Jestem terapeutą w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Oświęcimiu gdzie zajmuję się diagnozowaniem, badaniem i terapią małego dziecka.  Jako rehabilitant współpracuję również ze Stowarzyszeniem „Dać Szansę” w Wadowicach.

Specjalizuję się w rehabilitacji  ruchowej dzieci i młodzieży z różnymi dysfunkcjami ruchowymi, wadami genetycznymi, chorobami neurologicznymi, zaburzeniami napięcia mięśniowego.

W trakcie studiów odbyłam szereg praktyk, które umożliwiły mi prowadzenie rehabilitacji osób z różnymi dysfunkcjami ruchu i schorzeniami oraz dały możliwość pracy elementami takich metod jak: PNF, NDT Bobath, NDT Bobath dla dorosłych, SI pod okiem wykwalifikowanych specjalistów.

Ciągle zdobywane doświadczenie, współpraca z doświadczonymi terapeutami i lekarzami oraz samorozwój uświadamia mi jak ważne jest kompleksowe wsparcie dziecka i jego rodziny w całym procesie terapii. Z tych właśnie powodów tworzę wraz innymi specjalistami Centrum Progres.

Ukończyłam specjalistyczne kursy:

  • Pedagogiczny – tytuł pedagoga uprawniający do pracy z dziećmi
  • Fizjoterapia dziecka ryzyka
  • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych : spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego
  • kinesiotaping- teoretyczne i praktyczne podstawy zastosowania kinesiotapingu w fizjoterapii
  • PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)
  • kurs „Mobilizacja struktur nerwowych”

Praca jest moją pasją dlatego ciągle się kształcę i podnoszę swoje kwalifikacje  uczestnicząc w licznych kursach oraz sympozjach naukowych o tematyce fizjoterapeutycznej.