Nazywam się Beata Bielesza-Piątek.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia polska ze specjalnością logopedyczną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Nabyłam tam wiedzę teoretyczną na temat pracy z dziećmi z różnymi deficytami mowy. Miałam okazję bywać u najlepszych praktyków z dziedziny logopedii i terapii pedagogicznej. Zaraz po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogiki, co pozwoliło mi poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę, na temat pracy z osobami upośledzonymi umysłowo. W 2015 roku ukończyłam dodatkowe studia i tym samym uzyskałam tytuł neurologopedy i surdologopedy. Moja praca wymaga ode mnie indywidualnego podejścia do każdego małego dziecka. Logopeda musi nauczyć się widzieć, a  nie tylko patrzeć i przede wszystkim słuchać potrzeb każdego dziecka, które pojawia się na jego drodze. Prowadzę terapię logopedyczną zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych. Jestem logopedą od 2009 roku.