Project Description

 Zajęcia grupowe ruchowo-sensoryczne dla dzieci mających trudności w nauce.

Zajęcia podzielone będą na dwie części: ćwiczenia oparte na metodzie Paula Dennisona – kinezjologii edukacyjnej – połączonej z elementami terapii SI (wykorzystując: ruchy naprzemienne w tym: raczkowanie, pełzanie, stymulację punktów na myślenie, siedzenie w pozycji Dennisona – ósemka, skupienie na znaku X i wykonanie testu mięśniowego, poszerzanie pola widzenia – patrzenie w górę w lewo, rzucanie i żonglerkę piłeczkami, woreczkami, grę w warcaby, domino, rzuty kostką do gry, leniwe ósemki wykonywane rękami, stopami) oraz strategii somatyczno – charakterologicznej (ćwiczenia relaksacyjno-medytacyjne).

Natomiast II część będzie miała charakter ćwiczeń stymulujących funkcje percepcyjno – motoryczne, dzięki sięgnięciu do materiałów Programu Edukacyjno – Terapeutycznego „Ortografitti” oraz technik pamięciowych wykorzystywanych przy poszerzaniu pola widzenia do technik usprawniania czytania (czytanie z wytyczaniem rytmu, powtarzaniem znanego wiersza, połączonym z grą w warcaby, liczeniem), a także w nauce gramatyki korzystając z metody Montessori.

Jak wykazał Paul Dennison w swoich pracach i badaniach dominacja półkuli językowej może sprawić, że dzieci pod koniec klasy trzeciej i na początku czwartej przechodzą swoisty kryzys, gdyż wiedzą, ale nie potrafią odszukać wiedzy w zasobach pamięci długotrwałej. Często znają odpowiedź na różnorodne pytania czy problemy stawiane przez nauczyciela, ale nie są w stanie jej zapisać, gdyż dominująca półkula językowa bierze górę nad ręką, która się waha i może wykonywać tylko jedną czynność w danym czasie tzn. pisać, ale już nie myśleć. Często takie problemy są określane mianem „szoku czwartoklasisty”. Stąd zrodził się pomysł, by objąć dzieci mające problemy specjalnym programem wykorzystującym kinezjologię edukacyjną, czyli naukę poprzez ruch, terapię SI, teorię inteligencji wielorakiej, metodę Montessori w nauczaniu gramatyki oraz somatyczno – charakterologiczną strategię do podniesienia samooceny uczącego się i efektów kształcenia.

Oryginalność tej metody polega na tym, że uczestnicy zajęć są stymulowani na wielu poziomach percepcyjnych. W związku z powyższym szczególnie ci, którzy mają trudności z uczeniem się poddawani różnorodnym bodźcom, aktywizują i odnajdują swoje mocne strony. Jest to dobra, twórcza zabawa polonistyczna z elementami ćwiczeń fizyczno – medytacyjnych.

Zajęcia ruszają od października!

Więcej informacji pod numerem: 537 759 203!

Zapraszamy!