Project Description

Badanie-gotowości-szkolnejBadanie gotowości szkolnej, obejmujące badanie poziomu kompetencji poznawczych dzieci przy użyciu narzędzia : Skala Inteligencji Wechslera (WISC-R, od 6 roku życia), uzupełnione o określenie poziomu zdolności wzrokowych, słuchowych, grafomotorycznych, neuromotorycznych (Bateria 5/6, Próby Spionek, Test Bender- Koppitz). Czas trwania badania rozciąga się od 120-180 minut. Jest to uzależnione od kondycji psychofizycznej dziecka.

Przed rozpoczęciem edukacji szkolnej dziecka, wielu rodziców zastanawia się nad jego dojrzałością, rozumianą jako adekwatny poziom rozwoju zdolności wzrokowych, słuchowych, procesów kojarzeniowych, dojrzałości neuromotorycznej oraz społeczno-emocjonalnej. Owa dojrzałość pełni kluczową rolę m. inn. w procesie nauki czytania i pisania. Wczesne wykrycie opóźnień czy też deficytów w tych obszarach daje szansę na pełniejsze przygotowanie dziecka do roli ucznia, który z sukcesami wkroczy na drogę edukacji.

Dokument może okazać się pomocny dla:

  • lekarza kierującego na badanie;
  • rodziców, nauczycieli i innych specjalistów wspierających rozwój dziecka, gdyż wytycza ścieżki dalszej pracy.