magdalena-kosowska

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Od kilku lat pracuję w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Oświęcimiu oraz w Stowarzyszeniu dla Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Oświęcimiu. Zajmuję się diagnozą i terapią małego dziecka oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W mojej pracy ważne są zarówno aspekty rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego jak i dojrzałość neuromotoryczna, rozwój procesów integracji sensorycznej. Uważam, że takie spojrzenie daje pełniejszy obraz dziecka i umożliwia podjęcie zróżnicowanych form wsparcia jego rozwoju.

Nieustannie wzbogacam swój warsztat pracy poprzez spotkania z rodzicami i ich pociechami, specjalistami i udział w kursach i szkoleniach. Dotychczas ukończyłam:

 • studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki;
 • kurs kwalifikacji pedagogiczny- nadający mi uprawnienia do pracy z dziećmi;
 • kurs terapii SI, po ukończeniu którego zostałam terapeutę integracji sensorycznej;
 • kursu Terapia Neurotaktylna;
 • kursu  „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce według programu integracji odruchów dr. Sally Goddard- Blythe INPP w Chester”
 • szkolenie z zakresu Metody Ruchu   Rozwijającego W. Sherborne I
 • szkolenie MAKTON Program Rozwoju Komunikacji PRKM,  Moduł I, II, III, IV;
 • szkolenie: Alternatywne i wspomagając sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących (AAC);
 • kurs podstaw języka migowego;
 • szkolenie „Mutyzm wybiórczy jako nowe wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne”
 • kurs: Racjonalna Terapia Zachowań I
 • kursy i szkolenia nadające uprawnienia diagnostyczne m.in. : Skala Inteligencji Stanford – Binet 5, Profil Psychoedukacyjny PER-R.; Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka (KORP)
 • Udział w konferencjach naukowych dotyczących zagadnień takich jak: autyzm czy zachowania trudne.  

Badanie rozwoju psychomotorycznego dziecka w wieku od 2-go miesiąca do 3 roku życia przy wykorzystaniu Dziecięcej Skali Rozwojowej (DSR). Badanie uzupełniane jest Skalą Dojrzałości Społecznej Doll’a, oraz  wstępną oceną rozwoju procesów poznawczych. Cena obejmuje badanie z wydaniem opinii o dziecku. Dokument ten może zostać wykorzystany jako:

 • informacja dla rodziców i innych specjalistów o aktualnym poziomie rozwoju dziecka i ukierunkowaniu form jego wsparcia;
 • informacja dla lekarzy (np. neurologa);
 • dokument uzupełniający dla Komisji Orzekania o Niepełnosprawności (PCPR);
 • dokument konieczny do uzyskania Opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).

Badanie poziomu kompetencji poznawczych dzieci i młodzieży przy użyciu narzędzia : Skala Inteligencji Wechslera (WISC-R od 6 roku życia ), uzupełnione o określenie poziomu zdolności wzrokowych (Próby Spionek, Test Bentona, Test Bender- Koppitz) i słuchowych (słuch fonematyczny, Test 15 Słów, Skala F) z wydaniem opinii o uczniu. Dokument może okazać się pomocny dla:

 • lekarza kierującego na badanie;
 • Komisji Orzekającej o Niepełnosprawności;
 • rodziców, nauczycieli i innych specjalistów wspierających rozwój dziecka.

Badanie gotowości szkolnej, obejmujące badanie poziomu kompetencji poznawczych dzieci i młodzieży przy użyciu narzędzia : Skala Inteligencji Wechslera (WISC-R, od 6 roku życia), uzupełnione o określenie poziomu zdolności wzrokowych (Próby Spionek, Test Bender- Koppitz),  słuchowych, grafomotorycznych, neuromotorycznych (Bateria 5/6) z wydaniem opinii. Dokument może okazać się pomocny dla:

 • lekarza kierującego na badanie;
 • rodziców, nauczycieli i innych specjalistów wspierających rozwój dziecka, gdyż wytycza ścieżki dalszej pracy.