kasiaNazywam się Katarzyna Ślusarczyk

Jestem magistrem Fizjoterapii i certyfikowanym Terapeutą Integracji Sensorycznej. Studia magisterskie ukończyłam na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w 2016 roku. Moim głównym zakresem specjalizacji jest rehabilitacja ruchowa oraz diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej dzieci i młodzieży. Praca z dziećmi daje mi wiele radości każdego dnia. Uśmiechem i pozytywną energią staram się zachęcić swoich małych pacjentów do wspólnych ćwiczeń poprzez zabawę. Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w nowych szkoleniach, chcę stać się jeszcze lepszym terapeutą a poprzez współprace z rodzicami uzyskać jak najskuteczniejszy efekt terapii.

Ukończyłam kursy m.in:

  • kurs Integracji Sensorycznej Io Teoria Integracji Sensorycznej wg Ayres
  • kurs Integracji Sensorycznej IIo Diagnoza i Terapia
  • Ocena poprzez kliniczne obserwacje. SI Therapie Orginal
  • warsztaty: Funkcjonalna Terapia Manualna jako całościowy system terapeutyczny”
  • Neuromobilizacja w fizjoterapii wg Butlera
  • Masaż Klasyczny
  • Równowaga mięśniowa, stabilizacja kręgosłupa i poszczególnych stawów Thera Band® Academy
  • Sensomotoryka i system Gymstick TM w terapii. Trening funkcjonalny Thera Band® Academy
  • kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy