ewa-masior

Jestem filologiem polskim i logopedą. Studia magisterskie ukończyłam w 2013r. na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Obecnie poszerzam swoją wiedzę oraz umiejętności studiując Neurologopedię z elementami audiologii i foniatrii w ramach studiów organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie zdobywałam już w trakcie studiów. Prowadziłam wtedy zajęcia w ramach wolontariatu, odbywałam praktyki u najlepszych specjalistów w Krakowie i Katowicach, a także uczestniczyłam w stażu na oddziale Neurologii i Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Od 2014r. pracuję w zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w NSPPP Persevere w Katowicach.

W 2018 i 2019r. pracowałam na oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Powiatowego Szpitala im. Maksymiliana Kolbego w Oświęcimiu.

Prowadzę terapię dzieci z Autyzmem, z Zespołem Aspergera, afazją, padaczką, dysleksją, niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem mowy, alalią, wadami wymowy, zaburzeniami słuchu. Pod moją opieką znajdują się również dzieci z wadami genetycznymi oraz przedwcześnie urodzone.

Do moich zawodowych zainteresowań należą zagadnienia związane z programowaniem języka u dzieci z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji , wczesna interwencja terapeutyczna, korekta wad wymowy oraz diagnoza i terapia dzieci autystycznych. Jednym z moich najważniejszych założeń terapeutycznych jest budowanie systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, a także rozwijanie umiejętności pragmatyczno- społecznych u moich małych podopiecznych.

Regularnie poszerzam swoją wiedzę oraz umiejętności biorąc udział w szkoleniach o tematyce logopedycznej oraz neurologopedycznej.

Sukcesywnie łączę pracę zawodową z rozwijaniem swoich pasji. Poza gabinetem logopedycznym można mnie spotkać na górskich szlakach.