Terapia ręki!
Ręce pozwalają małemu dziecku przemieszczać się i poznawać świat, odkrywać faktury
i temperaturę. Dzięki nim możemy dokonywać rozróżnienia pomiędzy miękkim a twardym, gładkim
a chropowatym, mokrym a suchym, ciepłym i zimnym. Pomagają wyrażać emocje i komunikować się ze światem.

foto2

Z czasem pozwalają również budować niezależność dziecka (dzięki sprawnym ręką mogę samodzielnie zjeść obiad, umyć się i ubrać). Pozwalają rozwijać kreatywność i twórczość, a zachwyty rodziców nad pierwszym samodzielnie ulepionym ślimakiem z plasteliny wspierają budowanie pewności siebie. Ręce służą nam do popychania i ciągnięcia, siłowania się i obrony.
Sprawna motoryka mała to także podstawa późniejszych sukcesów szkolnych. Nauka rysowania i pisania to zazwyczaj pierwszy moment gdy zaczynamy zauważać, że sprawność ręki naszego dziecka jest obniżona.

Co nas może niepokoić?

  • długo utrzymująca się oburęczność (dziecko posługuje się raz lewą raz prawą ręką),
  • niechętnie rysuje, koloruje,
  • nie lubi dotykać substancji lepkich lub sypkich,
  • dziecko zbyt mocno lub zbyt lekko naciska na kartkę, a jego ręka podczas czynności manualnych szybko się meczy,
  • nieprawidłowy chwyt kredek czy długopisu,
  • literki są niekształtne, nie mieszczą się w linijkach,
  • problemy w codziennych czynnościach np. ubieraniem się i zapinaniem guzików.

Pracując z dzieckiem patrzymy na jego trudności holistycznie. Podstawą jest właściwa diagnoza
i dokładne określenie przyczyn leżących u podłoża obniżonej sprawność ręki.
Sprawne ręce uwarunkowane są dobrą ogólną koordynacją ruchową dziecka. Sprawność naszego ciała rozwija się od głowy do stóp (rozwój cefalokaudalny) i od środka do zewnątrz (rozwój proksymalno – dystalny). Ruchy duże rozwijają się przed małymi i precyzyjnymi.

Istotne jest prawidłowe napięcie mięśniowe, postawa ciała oraz prawidłowa równowaga. Dlatego może się zdarzyć, że w ramach terapii ręki zostaniecie Państwo skierowani na konsultację u fizjoterapeuty, który dokona diagnozy postawy waszego dziecka.
Precyzyjne czynności manualne wykonujemy pod kontrolą wzroku. Niechęć do prac manualnych czy literki niemieszczące się w linijkach mogą być efektem nieprawidłowo funkcjonującego narządu wzroku. Dlatego w ramach diagnozy możecie Państwo zostać poproszeni o konsultację u okulisty bądź ortoptysty.
Przyczyną obniżonej sprawności manualnej może być również nieprawidłowe przetwarzanie bodźców sensorycznych. Niewłaściwa integracja bodźców wzrokowych, dotykowych i ruchowych oraz osłabiona praksja (zdolność planowania ruchu oraz wyobrażenia sobie co i jak należy zrobić) utrudniają dziecku wykonywanie precyzyjnych czynności manualnych.
Właściwa diagnoza pozwala na opracowanie planu terapii dostosowanego do trudności i potrzeb dziecka oraz osiągnięcie optymalnych rezultatów.
Podczas terapii ręki w Centrum Progres pracujemy nad wszystkimi elementami istotnymi dla prawidłowej pracy manualnej dziecka. Rozwijamy siłę mięśni, koordynację ruchową, prawidłową analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Ćwiczymy również prawidłową motorykę oka (płynne wodzenie, akomodację, konwergencję).
Jeżeli rozwój motoryki małej Waszego dziecka wzbudza wasz niepokój zapraszamy na diagnozę oraz terapię ręki w Centrum Progres.