Terapia rehabilitacyjna (metodami neurorozwojowymi,  PNF, technikami mięśniowo – powięziowymi) 45 minut 70,00 zł
Terapia logopedyczna, neurologopedyczna i surdologopedyczna (metoda Krakowska) 45 minut 80 zł
Terapia integracji sensorycznej 55 minut 80 zł
Terapia pedagogiczna 45 minut 80,00 zł
Terapia psychologiczna, psychoterapia 60 minut 100,00 zł
Terapia ręki 45 minut 80,00 zł
Terapia neofobii żywieniowej 45 minut 90,00 zł
Dogoterapia indywidualna 45 minut 100,00 zł
Dogoterapia – karnet za 4 zajęcia 45 minut 130,00 zł
Pierwsza konsultacja specjalisty : fizjoterapia, logopedia
(badanie,diagnoza,zalecenia)
60 minut 100,00 zł
150 zł (z wydaniem pisemnej opinii o dziecku)
Badanie/diagnoza integracji sensorycznej (3 spotkania w tym 2 pełne spotkania diagnostyczne oraz jedno na omówienie wyników i zaleceń) 250 zł całość badania
Konsultacja neurorozwojowa fizjoterapeutyczna lub neurologopedyczna niemowląt w tym zaburzenia karmienia 60 minut 100,00 zł
Warsztaty multisensoryczne 40 zł (za udział dziecka i opiekuna w zajęciach)
Wydanie pisemnej opinii o dziecku 50 zł
Konsultacja psychologiczna (jednorazowe spotkanie) 60 minut 100 zł
Badanie rozwoju psychomotorycznego dziecka w wieku od 2-go miesiąca do 3 roku życia w oparciu o test DSR, uzupełniony Skalą Dojrzałości Społecznej Doll’a oraz oceną procesów integracji sensorycznej 60-180 minut
w zależności od wieku i kondycji psycho-fizycznej dziecka
100-300 zł
Badanie aktualnego poziomu rozwoju psycho-motorycznego dzieci i młodzieży.Badanie Skalą Inteligencji Wechslera (WISC-R od 6 roku życia ), uzupełnione o określenie poziomu zdolności wzrokowych (Próby Spionek, Test Bentona, Test Bender- Koppitz) i słuchowych (słuch fonematyczny, Test 15 Słów, Skala F) 60-120 minut
w zależności od wieku i kondycji psycho-fizycznej dziecka
100-200 zł
Badanie gotowości szkolnej Skalą Inteligencji Wechslera (WISC-R, od 6 roku życia), uzupełnione o określenie poziomu zdolności wzrokowych, słuchowych, grafomotorycznych, neuromotorycznych (Bateria 5/6, Próby Spionek, Test Bender- Koppitz) 120-180 minut
w zależności od wieku i kondycji psycho-fizycznej dziecka
200-300 zł
Wydanie opinii o dziecku /uczniu wraz z zaleceniami do pracy 50 zł